FacebookInstagram

Przyjdź Królestwo Twoje!

Sekcja Młodzieży, Kraków

Formacja apostołów, chrześcijańskich liderów

Duszpasterstwo Młodzieży

Kim jesteśmy? Chrystus w centrum!

Kim jesteśmy? Jesteśmy międzynarodową katolicką wspólnotą licealistów i studentów, którzy towarzyszymy sobie na drodze wiary, formacji i apostolstwa w tym stanie, do którego Bóg na powołał: w rodzinie, w przyjaźniach, na uniwersytecie itd. Nasze życie kręci się dookoła Chrystusa, nazywamy to Chrystocentryzmem. On jest najważniejszy we wszystkim, co robimy. Jest w przyjaźniach, które zawieramy, w naszej integracji, przygodach, pielgrzymkach. Nasz styl życia obejmuje również: życie duchowe, towarzyszenie, formację, bycie we wspólnocie oraz różne apostolaty. Jest to nasza odpowiedź na wezwanie skierowane do każdego chrześcijanina: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15)


Wspólnota 


Formacja w grupach
Towarzyszenie 


Życie Duchowe  


Apostolat i misja


Co robimy?

Formacja

Regularnie spotykamy się na słuchaniu konferencji i wykładów. Nauka ta oświetla naszą drogę wiary i nadaje jej pewność (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 89). Formacja wspiera w dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, zgodnie ze stanem życia każdego z nas. Uczymy się skutecznie współpracować oraz przekształcać społeczeństwo.

Towarzyszenie

Osobom świeckim, zaangażowanym w działania prowadzone w Domu Apostołów, nasi kapłani i formatorzy oferują towarzyszenie i kierownictwo duchowe jako doskonały środek do pogłębiania autentycznego życia duchowego oraz doświadczania pełni powołania.

Życie duchowe

,,Chrystus posłany od Ojca jest źródłem całego apostolstwa w Kościele, dlatego owocność apostolstwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystusem"(Sobór Watykański II, Apostolicam actousitatem 4). Bycie apostołem zaczyna się od dbania o rozwój wewnętrznego życia duchowego poprzez modlitwę indywidualną i wspólnotową, piękną liturgię oraz rozważanie Pisma Świętego. Dlatego centrum naszego Domu stanowi kaplica.

Spotkania grupowe

Jak naucza Sobór Watykański II, ,,podobało się Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i pobożnie Mu służył"(Lumen Gentium 9). W naszej wspólnocie więc, na wzór młodego Kościoła, zjednoczeni braterską miłością pomagamy sobie wzajemnie wzrastać jako chrześcijanie.

Apostolat i misje

Grupy realizują swoje działania w postaci apostolatów. Przestrzeń dla siebie znajdują dzieci, młodzież oraz dorośli, wychodząc na spotkanie osobom w ich konkretnych sytuacjach życiowych i zapraszając ich do uczestnictwa w misji Chrystusa.

Jak to działa?
Co mam robić, żeby uczestniczyć w tej wspólnocie?

Nasza wspólnota jest podzielona na drużyny — każda z nich ma jednego lub więcej liderów, którzy są młodymi ludźmi, takimi jak Ty. Będą Ci oni towarzyszyć na drodze wiary w przyjaznym, zabawnym, edukacyjnym i duchowym środowisku. Drużyny spotykają się co tydzień na formacji lub lectio divina. Jeśli chcesz wziąć udział
i przekonać się jak to działa, możesz skontaktować się z Aleksandrą Gacek (+48 575 841 808) lub Michałem Kapałką (+48 661 861 184). Możesz też przyjść tylko po to, by zobaczyć, czy tego chce dla Ciebie Bóg.

Jaką mamy misję?

Naszym celem jest formowanie misjonarzy — apostołów, którzy przemienią świat. Chrystus, będąc Bogiem, był w stanie sam dotrzeć do wszystkich ludzi. Postanowił jednak przygotować małą grupę uczniów, którym poświęcił najwięcej czasu
i uwagi, a poprzez nich oraz ich następców ogłosił Dobrą Nowinę całemu światu.

Dlatego właśnie wypełniając naszą misję, staramy się naśladować Chrystusa, który wychodzi osobom na spotkanie, objawia im miłość swego serca, gromadzi ich razem
i formuje ich jako apostołów, chrześcijańskich liderów, posyła ich i towarzyszy im we współpracy z Nim w ewangelizacji ludzi
i społeczeństwa.

Statuty Regnum Christi 8

Zajęcia Regnum Christi Młodzi

Co dzieje się w naszej wspólnocie? 

Cotygodniowe “spotkania z Chrystusem” dla chłopaków i dziewczyn: Formacja + Lectio Divina. Ponadto organizowane są comiesięczne rekolekcje; weekendy formacyjno-integracyjne; liczne apostolaty m.in.: służba bezdomnym, wsparcie w ewangelizacji dzieci, ewangelizacja uliczna; pielgrzymka do Rzymu; ćwiczenia duchowe w ciszy; przygotowanie do misji; wolontariat misyjny; pielgrzymki;  kurs Alpha; Exodus; szkolenia międzynarodowe itp. Misje

Głównym apostolatem w naszej wspólnocie jest posługa misyjna. Wyjazdów na misje jest więc kilka w programie naszej formacji:

Po więcej informacji skontaktuj się z Aleksandrą Gacek lub Olą Targosz.To roczny program misyjny, który wspiera ewangelizację na całym świecie poprzez tworzenie grup wolontariuszy, których zadaniem jest ewangelizacja w szkołach, w liceach, na uniwersytetach, obozach letnich, we wspólnotach i parafiach itp. poprzez organizowanie apostolatów oraz planowanie działań formacyjnych w danych krajach.

Kraje, do których można wyjechać na rok misyjny: Filipiny, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kolumbia, Hiszpania, Włochy, Argentyna i Brazylia.

Aby wyjechać na rok misyjny jako misjonarz z Regnum Christi, wymagany jest co najmniej rok przygotowań w naszej wspólnocie „Młodzi RC” w Krakowie poprzez uczestniczenie w spotkaniach i wyjazdach. By pokryć koszty wyjazdu na rok misyjny, wspólnota może wesprzeć Cię stypendium. Wymagana jest znajomość jednego z tych języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego.Zapraszamy na kurs teologii ciała dla młodzieży!
Nadchodzące wydarzenie.
† 8 Października. Rozpoczęcie roku. 🎉🎊

† 20- 22 Października. Wyjazd integracyjny (kontakt z Michałem Kapałka).

† 16-19 Listopada. ćwiczenie duchowe ✝️  (kontakt z Ola Gacek).

† 25 Listopada. SMAK:  Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. 

† 26 Listopada. Odpust RC uroczystość chrystusa króla. 

† 9 Grudnia. Kurs teologii ciała.

† 17 Grudnia. Wigilia.  

Kalendarz 

Kontakt

Aleksandra Gacek

a.gacek99@gmail.com

+48 575 841 808

Aleksandra Targosz 

+48 539 820 315

Michał Kapałka

+48 661 861 184

Rita Koczera

+48 884 066 475

Damian Tarczyluk

+48 512 785 364

Kasia Żmuda

+48 663 995 154 

Dawid Głodek 

+48 531 010 916

Klaudia Świątek 

+48 791 444 350

Ks Marcin Prokopek

+48 661 861 184

Ks. Agustín Gomez, LC

aagomez@legionaries.org

+48 789269033


Nasze statuty i przepisy  zatwierdzone przez Papieża


Gdzie jesteśmy?

Dom Apostołów,  Plac Juliusza Kossaka 5, 31-106 Kraków (wejście od ul. Wygoda) 

Konto bankowe:
Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa, ul. Feliksa Kopery 3, 30-218 Kraków
Nr konta: 32 1240 1444 1111 0011 1944 1494

FacebookInstagram